Фахiвцi Управлiння Схiдного офiсу Держаудитслужби Кіровоградщини завершили фiнансовий аудит державного пiдприємства "Дослiдне господарство "Червоний землероб" Кiровоградської державної сiльськогосподарської дослiдної станцiї Нацiональної академiї аграрних наук України та виявили недоліків на суму 90,7 млн грн.

Про це повiдомляє Точка доступу з посиланням на пресслужбу Держаудитслужби в Кiровоградськiй областi.

Встановили, що протягом 2017–2020 рокiв через отримання нижчої вiд середньої по регiону урожайностi окремих сiльгоспкультур дослiдне господарство втратило можливiсть отримати додатковi доходи в сумі 27,3 млн грн, а через неврахування кон’юнктури ринку щодо актуальних цiн на сiльськогосподарську продукцiю – майже 5,2 млн грн доходу.

Крiм того, пiдприємство провело реалiзацiю продукцiї тваринництва за цiнами, якi не покривають витрат на її виробництво. Це призвело до втрати доходiв на майже 6,5 млн грн.

Дослiдне господарство не досягнуло максимально позитивних економiчних результатiв для одержання додаткових доходiв вiд реалiзацiї незавершеного виробництва у виглядi посiвiв сiльськогосподарських культур за умови самостiйного вирощування та реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї на понад 15,5 млн грн (розрахунково).

Через неналежний контроль за виконанням умов договорiв, непроведення претензiйно-позовної роботи та пропуск строку позовної давностi господарство втратило боржникiв у зобов’язаннях та втратило активiв на майже 9,3 млн грн. А через недотримання податкового законодавства та загальнообов’язкового державного соцiального страхування пiдприємство сплатило майже 1,2 млн грн штрафів.

Через зношенiсть матерiально-технiчної бази господарству довелося залучати стороннi суб’єкти господарювання до сiльськогосподарських робiт. Це призвело до додаткових витрат на 17,3 млн грн.

Результати аудиту свiдчать про нестабiльну дiяльнiсть господарства та збiльшення його залежностi вiд залученого капiталу. Моральне та фiзичне зношення основних засобiв та недостатня робота з оновлення матерiально-технiчної бази характеризують несприятливi процеси на пiдприємствi.

Пiдсумовуючи результати дослiдження, аудитори надали низку рекомендацiй для покращення фiнансових результатiв дiяльностi.

Читайте також: Частина Кропивницького залишиться без води, людей просять зробити запаси

Фото обкладинки: sas-kiev.com


Головне сьогодні