Відзавтра невакцинованих працівників, які підлягають обов’язковому щепленню проти COVID-19, не допускатимуть до роботи

  • Лілія Кочерга
  • watch_later 7 листопада 2021, 12:50

З 8 листопада набуває чинностi наказ Мiнiстерства охорони здоров’я "Про затвердження перелiку професiй, виробництв та органiзацiй, працiвники яких пiдлягають обов'язковим профiлактичним щепленням".

Про це повiдомляє Точка доступу з посиланням на обласний центр контролю i профiлактики хвороб.

Вiдповiдно до наказу, обов’язковим щепленням проти COVID-19 пiдлягають працiвники:

  • центральних органiв виконавчої влади та їхнiх територiальних органiв;
  • мiсцевих державних адмiнiстрацiй та їхнiх структурних пiдроздiлiв;
  • закладiв освiти.

Працiвники вказаних органiзацiй потрапили у цей перелiк для забезпечення безперебiйної та безпечної роботи органiв виконавчої влади на нацiональному та мiсцевому рiвнях та закладiв освiти, – йдеться в повiдомленнi.

Як саме має здiйснюватись вiдсторонення невакцинованих спiвробiтникiв:

  1. У першу чергу керiвник пiдприємства має поiнформувати працiвникiв про правовi наслiдки у випадку ухилення або вiдмови вiд щеплення. Йдеться про вiдсторонення вiд роботи без збереження заробiтної плати.
  2. Керiвник пiдприємства має скласти вiдповiдний акт, якщо працiвник ухиляється або вiдмовляється вiд проведення щеплення.
  3. Не можуть не допускати до роботи працiвників, якi мають протипоказання до вакцинацiї та надали вiдповiдний медичний висновок, виданий закладом охорони здоров’я.
  4. Наразi форма довiдки про протипокази перебуває на затвердженнi у центральних органiв виконавчої влади. У довiдцi не будуть вказувати дiагноз, а тому керiвник може вимагати її цiлком законно.
  5. Працiвникiв, якi отримали принаймнi одну дозу вакцини проти COVID-19, не можуть вiдсторонити вiд роботи, оскiльки вже не йдеться про ухилення або вiдмову вiд вакцинацiї.

Читайте також: Кiровоградщина: на коронавiрус захворiли ще 144 людини, 5 випадкiв закiнчилися летально

Фото обкладинки: Tradelife